Arabiska för lång

Tawiil
ﻃَﻮِﻳﻞ
lång – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lång uttalas Tawiil och skrivs ﻃَﻮِﻳﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lång i:

Tawiila
ﻃَﻮِﻳﻠَﺔ
lång – femininum singular
Tiwaal
ﻃِﻮَﺍﻝ
lång – maskulinum plural
Kategori: versmått
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet lång

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lång består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, waw som skrivs och uttalas w och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lång

Alla bokstäver i lång

ﻃَﻮِﻳﻞ
ﻃـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻞ
 
ﻃـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻞ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Ta
T
waw
w
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för lång består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﻮِﻳﻞ och uttalas Tawiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lång

fa3iil blir Tawiil

Vi har sett att det arabiska ordet för lång skrivs ﻃَﻮِﻳﻞ och uttalas Tawiil. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är T, w och l, blir ordet Tawiil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lång