Vinden

Den arabiska dikten Vinden av Malkon Malkon. Du kan klicka på varje ord för att få mer information om ordet. Klicka på öga-symbolen för att få detaljerad information om en fras.

Det här är del 1 av 3 av dikten Bekännelser

eftersom de var mjuka.4
När jag kom emot er4
och spred ut dem över jordklotet.4
waba3thartuhum fii 'aSqaa3i al'arDi
ﻭَﺑَﻌﺜَﺮﺗُﻬُﻢ ﻓِﻲ ﺃَﺻﻘَﺎﻉِ ﺍَﻟﺄَﺭﺽِ
Jag utplånar den som bugar för mig ...4
Jag bekänner för er ...4
Så vem utmanar mig?4
faman yataHaddaanii
ﻓَﻤَﻦ ﻳَﺘَﺤَﺪَّﺍﻧِﻲ
Jag tycker inte om fega människor, jag strör ut dem som en handfull jord.4

Lär dig arabiska med den arabiska dikten Vinden av Malkon Malkon.

Översättning

Jag är vinden. Som ett tidsfördriv, vände jag ut och in på era dagar. Jag bröt kvistarna på träden som var era drömmar som gav sig till mig eftersom de var mjuka, som frukten de aldrig fick bära. Ni lärde er aldrig drömmens detaljer för ni är barn av illusionen och arvtagare till vad som vinden råkat lämna kvar. När jag kom emot er flydde ni hängivna er feghet likt era förfäder vars lugn jag kom till för hundra år sedan och strösslade dem över jordklotet. Jag är vinden. Jag tar den som bugar, den som väntar, den som tvekar. Jag är vinden. Jag bekänner för er. Min grymhet och ilska, min styrka och mitt vrål, får ni leva med resten av era liv liksom ångern. Vem vågar utmana mig? Vem ska säga: nej! Vem ska skrika till mitt ansikte? Fega människor, det tycker jag inte om, jag blåser bort dem som en handfull damm.

Lär dig arabiska genom att läsa arabiska dikter. All information om orden och grammatiken i dikten finns tillgänglig.

Du kan klicka på varje arabiskt ord för att få mer information om ordet. För att få information om hela versraden, klicka på ikonen med ögat.

Dikterna är utformade så att du själv ska kunna förstå dem på arabiska med hjälp av den länkade informationen. Översättningarna ska endast ses som ett stöd. Läs mer om tanken bakom översättningarna