Arabiska för fantasi

wahm
ﻭَﻫﻢ
fantasi – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fantasi uttalas wahm och skrivs ﻭَﻫﻢ.

Förutom grundformen finns fantasi i:

'awhaam
ﺃَﻭﻫَﺎﻡ
fantasi – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fantasi består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs ﻭ och uttalas w, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fantasi

Alla bokstäver i fantasi

ﻭَﻫﻢ
ﻫـ
ـﻢ
 
ﻫـ
ـﻢ
 
ـﻮ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
waw
w
ha
h
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för fantasi består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﻫﻢ och uttalas wahm.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fantasi

fa3l blir wahm

Vi har sett att det arabiska ordet för fantasi skrivs ﻭَﻫﻢ och uttalas wahm. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är w, h och m, blir ordet wahm.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fantasi