Arabiska för hängiven

mukhliS
ﻣُﺨﻠِﺺ
hängiven – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hängiven uttalas mukhliS och skrivs ﻣُﺨﻠِﺺ.

Förutom grundformen finns hängiven i:

mukhliSuuna
ﻣُﺨﻠِﺼُﻮﻥَ
hängiven – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet hängiven

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hängiven består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, lam som skrivs och uttalas l och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hängiven

Alla bokstäver i hängiven

ﻣُﺨﻠِﺺ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﺺ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﻠـ
ـﺺ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
mim
m
kha
kh
lam
l
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för hängiven består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨﻠِﺺ och uttalas mukhliS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver