Arabiska för hos, med

ladaa
ﻟَﺪَﻯ
hos, med – maskulinum singular

Det arabiska ordet för hos, med uttalas ladaa och skrivs ﻟَﺪَﻯ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet hos, med

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i hos, med

ﻟَﺪَﻯ
ﻟـ
ـﺪ
 
ﻟـ
ـﺪ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺪ
ـﻰ
 
lam
l
dal
d
a
 
 
Det arabiska ordet för hos, med består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻟَﺪَﻯ och uttalas ladaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver