Arabiska för vara tllräcklig

kafaa
ﻛَﻔَﻰ
vara tllräcklig – dåtid han
yakfii
ﻳَﻜﻔِﻲ
vara tllräcklig – nutid han

Det arabiska verbet för att vara tllräcklig skrivs ﻛَﻔَﻰ och uttalas kafaa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻜﻔِﻲ och uttalas yakfii. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara tllräcklig består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, fa som skrivs och uttalas f och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara tllräcklig

Alla bokstäver i vara tllräcklig

ﻛَﻔَﻰ
ﻛـ
ـﻔـ
ـﻰ
 
ﻛـ
ـﻔـ
ـﻰ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﻰ
 
kaf
k
fa
f
a
 
 
Det arabiska ordet för vara tllräcklig består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﻛَﻔَﻰ och uttalas kafaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara tllräcklig

dåtid
nutid
han
kafaa
ﻛَﻔَﻰ
han - dåtid
yakfii
ﻳَﻜﻔِﻲ
han - nutid
hon
kafat
ﻛَﻔَﺖ
hon - dåtid
takfii
ﺗَﻜﻔِﻲ
hon - nutid
jag
kafaytu
ﻛَﻔَﻴﺖُ
jag - dåtid
'akfii
ﺃَﻛﻔِﻲ
jag - nutid