Arabiska för inte, nej

laa
ﻟَﺎ
inte, nej –

Det arabiska ordet för inte, nej uttalas laa och skrivs ﻟَﺎ.

Om ljudfilerna
Kategori: negation av verb

Så används ordet inte, nej

Alla bokstäver i inte, nej

ﻟَﺎ
ﻟـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﺎ
 
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ـﺎ
 
lam
l
alef
 
 
Det arabiska ordet för inte, nej består av: Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻟَﺎ och uttalas laa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver