Arabiska för kasta, släppa ned

'asqaTa
ﺃَﺳﻘَﻂَ
kasta, släppa ned – dåtid han
yusqiTu
ﻳُﺴﻘِﻂُ
kasta, släppa ned – nutid han

Det arabiska verbet för att kasta, släppa ned skrivs ﺃَﺳﻘَﻂَ och uttalas 'asqaTa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺴﻘِﻂُ och uttalas yusqiTu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kasta, släppa ned består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, qaf som skrivs och uttalas q och Ta som skrivs och uttalas T. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kasta, släppa ned

Alla bokstäver i kasta, släppa ned

ﺃَﺳﻘَﻂَ
ﺳـ
ـﻘـ
ـﻂ
 
ﺳـ
ـﻘـ
ـﻂ
 
ـﺄ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
 
alif hamza
'
sin
s
qaf
q
Ta
T
 
 
Det arabiska ordet för kasta, släppa ned består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻂ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺳﻘَﻂَ och uttalas 'asqaTa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kasta, släppa ned

'af3ala blir 'asqaTa

Vi har sett att det arabiska ordet för kasta, släppa ned skrivs ﺃَﺳﻘَﻂَ och uttalas 'asqaTa. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är s, q och T, blir ordet 'asqaTa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kasta, släppa ned

Böjningsformer av kasta, släppa ned

dåtid
nutid
han
'asqaTa
ﺃَﺳﻘَﻂَ
han - dåtid
yusqiTu
ﻳُﺴﻘِﻂُ
han - nutid
hon
'asqaTat
ﺃَﺳﻘَﻄَﺖ
hon - dåtid
tusqiTu
ﺗُﺴﻘِﻂُ
hon - nutid
jag
'asqaTtu
ﺃَﺳﻘَﻄﺖُ
jag - dåtid
'usqiTu
ﺃُﺳﻘِﻂُ
jag - nutid