Arabiska för grymhet, hårdhet

qaswa
ﻗَﺴﻮَﺓ
grymhet, hårdhet – femininum singular

Det arabiska ordet för grymhet, hårdhet uttalas qaswa och skrivs ﻗَﺴﻮَﺓ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grymhet, hårdhet består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, sin som skrivs ﺱ och uttalas s och waw som skrivs ﻭ och uttalas w. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grymhet, hårdhet

Alla bokstäver i grymhet, hårdhet

ﻗَﺴﻮَﺓ
ﻗـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﺴـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ـﺔ
 
qaf
q
sin
s
waw
w
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för grymhet, hårdhet består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗَﺴﻮَﺓ och uttalas qaswa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för grymhet, hårdhet

fa3la blir qaswa

Vi har sett att det arabiska ordet för grymhet, hårdhet skrivs ﻗَﺴﻮَﺓ och uttalas qaswa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är q, s och w, blir ordet qaswa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som grymhet, hårdhet