Arabiska för jaga bort, tränga undan

sharrada
ﺷَﺮَّﺩَ
jaga bort, tränga undan – dåtid han
yusharridu
ﻳُﺸَﺮِّﺩُ
jaga bort, tränga undan – nutid han

Det arabiska verbet för att jaga bort, tränga undan skrivs ﺷَﺮَّﺩَ och uttalas sharrada i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺸَﺮِّﺩُ och uttalas yusharridu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet jaga bort, tränga undan

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet jaga bort, tränga undan består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs ﺵ och uttalas sh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med jaga bort, tränga undan

Alla bokstäver i jaga bort, tränga undan

ﺷَﺮَّﺩَ
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺮ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺮ
ـﺪ
 
shin
sh
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för jaga bort, tränga undan består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺷَﺮَّﺩَ och uttalas sharrada.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av jaga bort, tränga undan

dåtid
nutid
han
sharrada
ﺷَﺮَّﺩَ
han - dåtid
yusharridu
ﻳُﺸَﺮِّﺩُ
han - nutid
hon
sharradat
ﺷَﺮَّﺩَﺕ
hon - dåtid
tusharridu
ﺗُﺸَﺮِّﺩُ
hon - nutid
jag
sharradtu
ﺷَﺮَّﺩﺕُ
jag - dåtid
'usharridu
ﺃُﺷَﺮِّﺩُ
jag - nutid