Arabiska för stanna, vara kvar

baqiya
ﺑَﻘِﻲَ
stanna, vara kvar – dåtid han
yabqaa
ﻳَﺒﻘَﻰ
stanna, vara kvar – nutid han

Det arabiska verbet för att stanna, vara kvar skrivs ﺑَﻘِﻲَ och uttalas baqiya i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺒﻘَﻰ och uttalas yabqaa. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet stanna, vara kvar

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet stanna, vara kvar består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, qaf som skrivs och uttalas q och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med stanna, vara kvar

Alla bokstäver i stanna, vara kvar

ﺑَﻘِﻲَ
ﺑـ
ـﻘـ
ـﻲ
 
ﺑـ
ـﻘـ
ـﻲ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
beh
b
qaf
q
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för stanna, vara kvar består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺑَﻘِﻲَ och uttalas baqiya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för stanna, vara kvar

fa3ila blir baqiya

Vi har sett att det arabiska ordet för stanna, vara kvar skrivs ﺑَﻘِﻲَ och uttalas baqiya. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är b, q och y, blir ordet baqiya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som stanna, vara kvar

Böjningsformer av stanna, vara kvar

dåtid
nutid
han
baqiya
ﺑَﻘِﻲَ
han - dåtid
yabqaa
ﻳَﺒﻘَﻰ
han - nutid
hon
baqiyat
ﺑَﻘِﻴَﺖ
hon - dåtid
tabqaa
ﺗَﺒﻘَﻰ
hon - nutid
jag
baqiitu
ﺑَﻘِﻴﺖُ
jag - dåtid
'abqaa
ﺃَﺑﻘَﻰ
jag - nutid