Arabiska för ånger

nadam
ﻧَﺪَﻡ
ånger – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ånger uttalas nadam och skrivs ﻧَﺪَﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ånger

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ånger består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ånger

Alla bokstäver i ånger

ﻧَﺪَﻡ
ﻧـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
nun
n
dal
d
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för ånger består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺪَﻡ och uttalas nadam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ånger

fa3al blir nadam

Vi har sett att det arabiska ordet för ånger skrivs ﻧَﺪَﻡ och uttalas nadam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är n, d och m, blir ordet nadam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ånger