Arabiska för lära sig, studera

ta3allama
ﺗَﻌَﻠَّﻢَ
lära sig, studera – dåtid han
yata3allamu
ﻳَﺘَﻌَﻠَّﻢُ
lära sig, studera – nutid han

Det arabiska verbet för att lära sig, studera skrivs ﺗَﻌَﻠَّﻢَ och uttalas ta3allama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻌَﻠَّﻢُ och uttalas yata3allamu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet lära sig, studera

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lära sig, studera består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, lam som skrivs ﻝ och uttalas l och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lära sig, studera

Alla bokstäver i lära sig, studera

ﺗَﻌَﻠَّﻢَ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
ayn
3
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för lära sig, studera består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻌَﻠَّﻢَ och uttalas ta3allama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lära sig, studera

tafa33ala blir ta3allama

Vi har sett att det arabiska ordet för lära sig, studera skrivs ﺗَﻌَﻠَّﻢَ och uttalas ta3allama. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är 3, l och m, blir ordet ta3allama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lära sig, studera

Böjningsformer av lära sig, studera

dåtid
nutid
han
ta3allama
ﺗَﻌَﻠَّﻢَ
han - dåtid
yata3allamu
ﻳَﺘَﻌَﻠَّﻢُ
han - nutid
hon
ta3allamat
ﺗَﻌَﻠَّﻤَﺖ
hon - dåtid
tata3allamu
ﺗَﺘَﻌَﻠَّﻢُ
hon - nutid
jag
ta3allamtu
ﺗَﻌَﻠَّﻤﺖُ
jag - dåtid
'ata3allamu
ﺃَﺗَﻌَﻠَّﻢُ
jag - nutid