Arabiska för skrika

Sarakha
ﺻَﺮَﺥَ
skrika – dåtid han
yaSrukhu
ﻳَﺼﺮُﺥُ
skrika – nutid han

Det arabiska verbet för att skrika skrivs ﺻَﺮَﺥَ och uttalas Sarakha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺼﺮُﺥُ och uttalas yaSrukhu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet skrika

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skrika består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs ﺹ och uttalas S, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och kha som skrivs ﺥ och uttalas kh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skrika

Alla bokstäver i skrika

ﺻَﺮَﺥَ
ﺻـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺮ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺮ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
 
Sad
S
ra
r
kha
kh
 
 
Det arabiska ordet för skrika består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﺮَﺥَ och uttalas Sarakha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skrika

fa3ala blir Sarakha

Vi har sett att det arabiska ordet för skrika skrivs ﺻَﺮَﺥَ och uttalas Sarakha. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är S, r och kh, blir ordet Sarakha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skrika

Böjningsformer av skrika

dåtid
nutid
han
Sarakha
ﺻَﺮَﺥَ
han - dåtid
yaSrukhu
ﻳَﺼﺮُﺥُ
han - nutid
hon
Sarakhat
ﺻَﺮَﺧَﺖ
hon - dåtid
taSrukhu
ﺗَﺼﺮُﺥُ
hon - nutid
jag
Sarakhtu
ﺻَﺮَﺧﺖُ
jag - dåtid
'aSrukhu
ﺃَﺻﺮُﺥُ
jag - nutid