Jag bekänner för er ...

Den arabiska frasen Jag bekänner för er ... uttalas 'a3tarifu lakum... och skrivs ﺃَﻋﺘَﺮِﻑُ ﻟَﻜُﻢ...

De arabiska orden i Jag bekänner för er ...

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag bekänner för er .... Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att bekänna, erkänna

ﺃَﻋﺘَﺮِﻑُ
Uttal: 'a3tarifu
Svensk versättning (av ordets grundform): att bekänna, erkänna
Ordklass: verb
person: jag
tempus: nutid

Grundformen av att bekänna, erkänna

ﺍِﻋﺘَﺮَﻑَ
i3tarafa
(dåtid han)

för

ﻟَﻜُﻢ
Uttal: lakum
Svensk versättning: för
Ordklass: preposition
Suffix
ْﻜُﻢ
kum
er (m)
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Komplett mening

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.