Arabiska för fuska med, fåna sig, leka med

3abitha
ﻋَﺒِﺚَ
fuska med, fåna sig, leka med – dåtid han
ya3bathu
ﻳَﻌﺒَﺚُ
fuska med, fåna sig, leka med – nutid han

Det arabiska verbet för att fuska med, fåna sig, leka med skrivs ﻋَﺒِﺚَ och uttalas 3abitha i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺒَﺚُ och uttalas ya3bathu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet fuska med, fåna sig, leka med

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fuska med, fåna sig, leka med består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fuska med, fåna sig, leka med

Alla bokstäver i fuska med, fåna sig, leka med

ﻋَﺒِﺚَ
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺚ
 
ﻋـ
ـﺒـ
ـﺚ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
ayn
3
beh
b
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för fuska med, fåna sig, leka med består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ـﺚ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺒِﺚَ och uttalas 3abitha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fuska med, fåna sig, leka med

fa3ila blir 3abitha

Vi har sett att det arabiska ordet för fuska med, fåna sig, leka med skrivs ﻋَﺒِﺚَ och uttalas 3abitha. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är 3, b och th, blir ordet 3abitha.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fuska med, fåna sig, leka med

Böjningsformer av fuska med, fåna sig, leka med

dåtid
nutid
han
3abitha
ﻋَﺒِﺚَ
han - dåtid
ya3bathu
ﻳَﻌﺒَﺚُ
han - nutid
hon
3abithat
ﻋَﺒِﺜَﺖ
hon - dåtid
ta3bathu
ﺗَﻌﺒَﺚُ
hon - nutid
jag
3abithtu
ﻋَﺒِﺜﺖُ
jag - dåtid
'a3bathu
ﺃَﻋﺒَﺚُ
jag - nutid