Arabiska för energi, styrka

quwwa
ﻗُﻮَّﺓ
energi, styrka – femininum singular

Det arabiska ordet för energi, styrka uttalas quwwa och skrivs ﻗُﻮَّﺓ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv.

Så används ordet energi, styrka

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet energi, styrka består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, waw som skrivs och uttalas w och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med energi, styrka

Alla bokstäver i energi, styrka

ﻗُﻮَّﺓ
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻮ
 
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﻮ
ـﺔ
 
qaf
q
waw
w
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för energi, styrka består av: Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﻗُﻮَّﺓ och uttalas quwwa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver