Arabiska för ilska

ghaDab
ﻏَﻀَﺐ
ilska – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ilska uttalas ghaDab och skrivs ﻏَﻀَﺐ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ilska

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ilska består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, Dad som skrivs och uttalas D och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ilska

Alla bokstäver i ilska

ﻏَﻀَﺐ
ﻏـ
ـﻀـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﻀـ
ـﺐ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ghayn
gh
Dad
D
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för ilska består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﻀَﺐ och uttalas ghaDab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver