Arabiska för fegis

jabaan
ﺟَﺒَﺎﻥ
fegis – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fegis uttalas jabaan och skrivs ﺟَﺒَﺎﻥ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fegis i:

jubanaa'
ﺟُﺒَﻨَﺎﺀ
fegis – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fegis

Jag tycker inte om fega människor, jag strör ut dem som en handfull jord.4

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fegis består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, beh som skrivs och uttalas b och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fegis

Alla bokstäver i fegis

ﺟَﺒَﺎﻥ
ﺟـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
jim
j
beh
b
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för fegis består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺒَﺎﻥ och uttalas jabaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fegis

fa3aal blir jabaan

Vi har sett att det arabiska ordet för fegis skrivs ﺟَﺒَﺎﻥ och uttalas jabaan. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är j, b och n, blir ordet jabaan.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fegis