Arabiska för arvtagare

waarith
ﻭَﺍﺭِﺙ
arvtagare – maskulinum singular

Det arabiska ordet för arvtagare uttalas waarith och skrivs ﻭَﺍﺭِﺙ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns arvtagare i:

waratha
ﻭَﺭَﺛَﺔ
arvtagare – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet arvtagare består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ra som skrivs och uttalas r och tha som skrivs och uttalas th. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med arvtagare

Alla bokstäver i arvtagare

ﻭَﺍﺭِﺙ
 
 
ـﻮ
ـﺎ
ـﺮ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
 
waw
w
alef
ra
r
tha
th
 
 
Det arabiska ordet för arvtagare består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ och uttalas th och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺍﺭِﺙ och uttalas waarith.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för arvtagare

faa3il blir waarith

Vi har sett att det arabiska ordet för arvtagare skrivs ﻭَﺍﺭِﺙ och uttalas waarith. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är w, r och th, blir ordet waarith.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som arvtagare