Arabiska för rädd

khaa'if
ﺧَﺎﺋِﻒ
rädd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rädd uttalas khaa'if och skrivs ﺧَﺎﺋِﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns rädd i:

khaa'ifuuna
ﺧَﺎﺋِﻔُﻮﻥَ
rädd – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet rädd

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rädd består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, waw som skrivs och uttalas w och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rädd

Alla bokstäver i rädd

ﺧَﺎﺋِﻒ
ﺧـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻒ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
kha
kh
alef
'
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för rädd består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺧَﺎﺋِﻒ och uttalas khaa'if.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver