Arabiska för komma

'ataa
ﺃَﺗَﻰ
komma – dåtid han
ya'tii
ﻳَﺄﺗِﻲ
komma – nutid han

Det arabiska verbet för att komma skrivs ﺃَﺗَﻰ och uttalas 'ataa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺄﺗِﻲ och uttalas ya'tii. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet komma

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet komma består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs och uttalas ', ta som skrivs och uttalas t och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i komma

ﺃَﺗَﻰ
ﺗـ
ـﻰ
 
ﺗـ
ـﻰ
 
ـﺄ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻰ
 
alif hamza
'
ta
t
a
 
 
Det arabiska ordet för komma består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﻯ (här som ـﻰ ) och uttalas a. Ordet skrivs därför ﺃَﺗَﻰ och uttalas 'ataa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av komma

dåtid
nutid
han
'ataa
ﺃَﺗَﻰ
han - dåtid
ya'tii
ﻳَﺄﺗِﻲ
han - nutid
hon
'atat
ﺃَﺗَﺖ
hon - dåtid
ta'tii
ﺗَﺄﺗِﻲ
hon - nutid
jag
'ataytu
ﺃَﺗَﻴﺖُ
jag - dåtid
'a'tii
ﺃَﺃﺗِﻲ
jag - nutid