Arabiska för detalj, specifikation

tafSiil
ﺗَﻔﺼِﻴﻞ
detalj, specifikation – maskulinum singular

Det arabiska ordet för detalj, specifikation uttalas tafSiil och skrivs ﺗَﻔﺼِﻴﻞ.

Förutom grundformen finns detalj, specifikation i:

tafaaSiil
ﺗَﻔَﺎﺻِﻴﻞ
detalj, specifikation – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet detalj, specifikation består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, Sad som skrivs och uttalas S och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med detalj, specifikation

Alla bokstäver i detalj, specifikation

ﺗَﻔﺼِﻴﻞ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺼـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
fa
f
Sad
S
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för detalj, specifikation består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻔﺼِﻴﻞ och uttalas tafSiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för detalj, specifikation

taf3iil blir tafSiil

Vi har sett att det arabiska ordet för detalj, specifikation skrivs ﺗَﻔﺼِﻴﻞ och uttalas tafSiil. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är f, S och l, blir ordet tafSiil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som detalj, specifikation