Arabiska för jag

'anaa
ﺃَﻧَﺎ
jag – maskulinum singular

Det arabiska ordet för jag uttalas 'anaa och skrivs ﺃَﻧَﺎ.

Om ljudfilerna
Ordklass: pronomen.

Så används ordet jag

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet jag består av de arabiska bokstäverna alef som skrivs och uttalas , nun som skrivs och uttalas n och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med jag

Alla bokstäver i jag

ﺃَﻧَﺎ
ﻧـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺎ
 
ـﺄ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
 
alif hamza
'
nun
n
alef
 
 
Det arabiska ordet för jag består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺃَﻧَﺎ och uttalas 'anaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver