Arabiska för ha sönder

kasara
ﻛَﺴَﺮَ
ha sönder – dåtid han
yaksiru
ﻳَﻜﺴِﺮُ
ha sönder – nutid han

Det arabiska verbet för att ha sönder skrivs ﻛَﺴَﺮَ och uttalas kasara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻜﺴِﺮُ och uttalas yaksiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet ha sönder

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ha sönder består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, sin som skrivs och uttalas s och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ha sönder

Alla bokstäver i ha sönder

ﻛَﺴَﺮَ
ﻛـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﺴـ
ـﺮ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﺮ
 
kaf
k
sin
s
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ha sönder består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻛَﺴَﺮَ och uttalas kasara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för ha sönder

fa3ala blir kasara

Vi har sett att det arabiska ordet för ha sönder skrivs ﻛَﺴَﺮَ och uttalas kasara. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är k, s och r, blir ordet kasara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som ha sönder

Böjningsformer av ha sönder

dåtid
nutid
han
kasara
ﻛَﺴَﺮَ
han - dåtid
yaksiru
ﻳَﻜﺴِﺮُ
han - nutid
hon
kasarat
ﻛَﺴَﺮَﺕ
hon - dåtid
taksiru
ﺗَﻜﺴِﺮُ
hon - nutid
jag
kasartu
ﻛَﺴَﺮﺕُ
jag - dåtid
'aksiru
ﺃَﻛﺴِﺮُ
jag - nutid