Arabiska för damm, jord

turaab
ﺗُﺮَﺍﺏ
damm, jord – maskulinum singular

Det arabiska ordet för damm, jord uttalas turaab och skrivs ﺗُﺮَﺍﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns damm, jord i:

'atriba
ﺃَﺗﺮِﺑَﺔ
damm, jord – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet damm, jord

Jag tycker inte om fega människor, jag strör ut dem som en handfull jord.4

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet damm, jord består av de arabiska bokstäverna ta som skrivs och uttalas t, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med damm, jord

Alla bokstäver i damm, jord

ﺗُﺮَﺍﺏ
ﺗـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ta
t
ra
r
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för damm, jord består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗُﺮَﺍﺏ och uttalas turaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för damm, jord

fu3aal blir turaab

Vi har sett att det arabiska ordet för damm, jord skrivs ﺗُﺮَﺍﺏ och uttalas turaab. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3aal och ordets rotbokstäver är t, r och b, blir ordet turaab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som damm, jord