Arabiska för väg

darb
ﺩَﺭﺏ
väg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för väg uttalas darb och skrivs ﺩَﺭﺏ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns väg i:

duruub
ﺩُﺭُﻭﺏ
väg – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet väg består av de arabiska bokstäverna dal som skrivs ﺩ och uttalas d, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med väg

Alla bokstäver i väg

ﺩَﺭﺏ
 
 
ـﺪ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
dal
d
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för väg består av: Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺩَﺭﺏ och uttalas darb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för väg

fa3l blir darb

Vi har sett att det arabiska ordet för väg skrivs ﺩَﺭﺏ och uttalas darb. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är d, r och b, blir ordet darb.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som väg