Jag ger er min längtan

Den arabiska dikten Jag ger er min längtan av Malkon Malkon. Du kan klicka på varje ord för att få mer information om ordet. Klicka på öga-symbolen för att få detaljerad information om en fras.

På flyktens axel ... jag ger er mitt minne.4
Vid avskedets rand ... jag ger er mitt vrål.4
Jag ger er min glömska ... vakta mitt minne.4
Jag ger er mina älskades lik ... vakta deras sömn.4
Jag ger er min ilska ... vakta dess eko.4
Jag ger er min frånvaro ... bevara mitt minne.4

Lär dig arabiska med den arabiska dikten Jag ger er min längtan av Malkon Malkon. Här kan du lyssna på Jag ger er min längtan

Lär dig arabiska genom att läsa arabiska dikter. All information om orden och grammatiken i dikten finns tillgänglig.

Du kan klicka på varje arabiskt ord för att få mer information om ordet. För att få information om hela versraden, klicka på ikonen med ögat.

Dikterna är utformade så att du själv ska kunna förstå dem på arabiska med hjälp av den länkade informationen. Översättningarna ska endast ses som ett stöd. Läs mer om tanken bakom översättningarna