Arabiska för den där

tilka
ﺗِﻠﻚَ
den där – femininum singular

Det arabiska ordet för den där uttalas tilka och skrivs ﺗِﻠﻚَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: pronomen.

Så används ordet den där

Alla bokstäver i den där

ﺗِﻠﻚَ
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﺗـ
ـﻠـ
ـﻚ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
ta
t
lam
l
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för den där består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻚ ) och uttalas k. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗِﻠﻚَ och uttalas tilka.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver