Arabiska för suck

tanhiida
ﺗَﻨﻬِﻴﺪَﺓ
suck – femininum singular

Det arabiska ordet för suck uttalas tanhiida och skrivs ﺗَﻨﻬِﻴﺪَﺓ.

Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet suck består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs ﻥ och uttalas n, ha som skrivs ﻩ och uttalas h och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med suck

Alla bokstäver i suck

ﺗَﻨﻬِﻴﺪَﺓ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻬـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﻬـ
ـﻴـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
ـﺔ
 
ta
t
nun
n
ha
h
ya
y
dal
d
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för suck består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ och uttalas . Ordet skrivs därför ﺗَﻨﻬِﻴﺪَﺓ och uttalas tanhiida.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver