Arabiska för avsked

wadaa3
ﻭَﺩَﺍﻉ
avsked – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avsked uttalas wadaa3 och skrivs ﻭَﺩَﺍﻉ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avsked består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, dal som skrivs och uttalas d och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avsked

Alla bokstäver i avsked

ﻭَﺩَﺍﻉ
 
 
ـﻮ
ـﺪ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
waw
w
dal
d
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för avsked består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺩَﺍﻉ och uttalas wadaa3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avsked

fa3aal blir wadaa3

Vi har sett att det arabiska ordet för avsked skrivs ﻭَﺩَﺍﻉ och uttalas wadaa3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aal och ordets rotbokstäver är w, d och 3, blir ordet wadaa3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avsked