Arabiska för veta

3arafa
ﻋَﺮَﻑَ
veta – dåtid han
ya3rifu
ﻳَﻌﺮِﻑُ
veta – nutid han

Det arabiska verbet för att veta skrivs ﻋَﺮَﻑَ och uttalas 3arafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺮِﻑُ och uttalas ya3rifu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet veta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet veta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med veta

Alla bokstäver i veta

ﻋَﺮَﻑَ
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ayn
3
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för veta består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺮَﻑَ och uttalas 3arafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för veta

fa3ala blir 3arafa

Vi har sett att det arabiska ordet för veta skrivs ﻋَﺮَﻑَ och uttalas 3arafa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, r och f, blir ordet 3arafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som veta

Böjningsformer av veta

dåtid
nutid
han
3arafa
ﻋَﺮَﻑَ
han - dåtid
ya3rifu
ﻳَﻌﺮِﻑُ
han - nutid
hon
3arafat
ﻋَﺮَﻓَﺖ
hon - dåtid
ta3rifu
ﺗَﻌﺮِﻑُ
hon - nutid
jag
3araftu
ﻋَﺮَﻓﺖُ
jag - dåtid
'a3rifu
ﺃَﻋﺮِﻑُ
jag - nutid