Arabiska för ande, själ

ruuH
ﺭُﻭﺡ
ande, själ – maskulinum singular

Det arabiska ordet för ande, själ uttalas ruuH och skrivs ﺭُﻭﺡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns ande, själ i:

'arwaaH
ﺃَﺭﻭَﺍﺡ
ande, själ – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet ande, själ

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ande, själ består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, waw som skrivs och uttalas w och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ande, själ

Alla bokstäver i ande, själ

ﺭُﻭﺡ
 
 
ـﺮ
ـﻮ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
ra
r
waw
w
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för ande, själ består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺭُﻭﺡ och uttalas ruuH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver