Arabiska för frånvaro

ghiyaab
ﻏِﻴَﺎﺏ
frånvaro – maskulinum singular

Det arabiska ordet för frånvaro uttalas ghiyaab och skrivs ﻏِﻴَﺎﺏ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet frånvaro består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ya som skrivs och uttalas y och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med frånvaro

Alla bokstäver i frånvaro

ﻏِﻴَﺎﺏ
ﻏـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ghayn
gh
ya
y
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för frånvaro består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏِﻴَﺎﺏ och uttalas ghiyaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver