Arabiska för efter

ba3da
ﺑَﻌﺪَ
efter – maskulinum singular

Det arabiska ordet för efter uttalas ba3da och skrivs ﺑَﻌﺪَ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet efter

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet efter består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ayn som skrivs och uttalas 3 och dal som skrivs och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med efter

Alla bokstäver i efter

ﺑَﻌﺪَ
ﺑـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﻌـ
ـﺪ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺪ
 
beh
b
ayn
3
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för efter består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺑَﻌﺪَ och uttalas ba3da.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver