Arabiska för oväsen, vrål

Dajiij
ﺿَﺠِﻴﺞ
oväsen, vrål – maskulinum singular

Det arabiska ordet för oväsen, vrål uttalas Dajiij och skrivs ﺿَﺠِﻴﺞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet oväsen, vrål

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet oväsen, vrål består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, jim som skrivs och uttalas j och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med oväsen, vrål

Alla bokstäver i oväsen, vrål

ﺿَﺠِﻴﺞ
ﺿـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﺞ
 
ﺿـ
ـﺠـ
ـﻴـ
ـﺞ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
Dad
D
jim
j
ya
y
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för oväsen, vrål består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺞ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﺠِﻴﺞ och uttalas Dajiij.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver