Arabiska för börda

3ib'
ﻋِﺐﺀ
börda – maskulinum singular

Det arabiska ordet för börda uttalas 3ib' och skrivs ﻋِﺐﺀ.

Förutom grundformen finns börda i:

'a3baa'
ﺃَﻋﺒَﺎﺀ
börda – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet börda består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, beh som skrivs och uttalas b och hamza som skrivs och uttalas '. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i börda

ﻋِﺐﺀ
ﻋـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
beh
b
hamza
'
 
 
Det arabiska ordet för börda består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven hamza som skrivs ﺀ och uttalas ' och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋِﺐﺀ och uttalas 3ib'.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för börda

fi3l blir 3ib'

Vi har sett att det arabiska ordet för börda skrivs ﻋِﺐﺀ och uttalas 3ib'. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är 3, b och ', blir ordet 3ib'.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som börda