Jag ger er min sorg ... respektera dess ädelhet.

Den arabiska frasen Jag ger er min sorg ... respektera dess ädelhet. uttalas 'astawdi3ukum Huznii iHtarimuu nublahu och skrivs ﺃَﺳﺘَﻮﺩِﻋُﻜُﻢ ﺣُﺰﻧِﻲ ﺍِﺣﺘَﺮِﻣُﻮﺍ ﻧُﺒﻠَﻪُ

De arabiska orden i Jag ger er min sorg ... respektera dess ädelhet.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag ger er min sorg ... respektera dess ädelhet.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att anförtro

ﺃَﺳﺘَﻮﺩِﻋُﻜُﻢ
Uttal: 'astawdi3ukum
Svensk versättning (av ordets grundform): att anförtro
Ordklass: verb
person: jag
tempus: nutid

Grundformen av att anförtro

ﺍِﺳﺘَﻮﺩَﻉَ
istawda3a
(dåtid han)
Suffix
ْﻜُﻢ
kum
er (m)
Suffix efter verb visar objektet (den som handlingen utförs på)

sorg

ﺣُﺰﻧِﻲ
Uttal: Huznii
Svensk versättning (av ordets grundform): sorg
Ordklass: substantiv
genus: maskulinum

Grundformen av sorg

ﺣُﺰﻥ
Huzn
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ِْﻲ
ii
min
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

att respektera

ﺍِﺣﺘَﺮِﻣُﻮﺍ
Uttal: iHtarimuu
Svensk versättning (av ordets grundform): att respektera
Ordklass: verb
person: ni (m)
tempus: imperativ

Grundformen av att respektera

ﺍِﺣﺘَﺮَﻡَ
iHtarama
(dåtid han)

ädelhet

ﻧُﺒﻠَﻪُ
Uttal: nublahu
Svensk versättning (av ordets grundform): ädelhet
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: maskulinum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.

Grundformen av ädelhet

ﻧُﺒﻞ
nubl
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻪُ
hu
hans
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.