Arabiska för dimma

Dabaab
ﺿَﺒَﺎﺏ
dimma – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dimma uttalas Dabaab och skrivs ﺿَﺒَﺎﺏ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dimma består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, beh som skrivs och uttalas b och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dimma

Alla bokstäver i dimma

ﺿَﺒَﺎﺏ
ﺿـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺿـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Dad
D
beh
b
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för dimma består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﺒَﺎﺏ och uttalas Dabaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver