Arabiska för här

hunaa
ﻫُﻨَﺎ
här –

Det arabiska ordet för här uttalas hunaa och skrivs ﻫُﻨَﺎ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adverb.

Så används ordet här

Jag ska lämna den här platsen.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i här

ﻫُﻨَﺎ
ﻫـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻨـ
ـﺎ
 
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
 
ha
h
nun
n
alef
 
 
Det arabiska ordet för här består av: Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻫُﻨَﺎ och uttalas hunaa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver