Jag ger er min berättelse .. vakta dess hemligheter.

Den arabiska frasen Jag ger er min berättelse .. vakta dess hemligheter. uttalas 'astawdi3ukum Hikaayatiyii uHrusuu 'asraarhaa och skrivs ﺃَﺳﺘَﻮﺩِﻋُﻜُﻢ ﺣِﻜَﺎﻳَﺘِﻴِﻲ ﺍُﺣﺮُﺳُﻮﺍ ﺃَﺳﺮَﺍﺭﻫَﺎ

De arabiska orden i Jag ger er min berättelse .. vakta dess hemligheter.

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen Jag ger er min berättelse .. vakta dess hemligheter.. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

att anförtro

ﺃَﺳﺘَﻮﺩِﻋُﻜُﻢ
Uttal: 'astawdi3ukum
Svensk versättning (av ordets grundform): att anförtro
Ordklass: verb
person: jag
tempus: nutid

Grundformen av att anförtro

ﺍِﺳﺘَﻮﺩَﻉَ
istawda3a
(dåtid han)
Suffix
ْﻜُﻢ
kum
er (m)
Suffix efter verb visar objektet (den som handlingen utförs på)

berättelse

ﺣِﻜَﺎﻳَﺘِﻴِﻲ
Uttal: Hikaayatiyii
Svensk versättning: berättelse
Ordklass: substantiv
kasus: ackusativ
bestämdhet: bestämd form (början av en idafa-konstruktion)
genus: femininum
Ackusativ har många användningsområden. Bland annat används det för objektet i en verb-mening. Det används också för att uttrycka bland annat tid och sätt. Det används också för predikativ till inkompletta verb som kaana.
Suffix
ِْﻲ
ii
min
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

att vakta

ﺍُﺣﺮُﺳُﻮﺍ
Uttal: uHrusuu
Svensk versättning (av ordets grundform): att vakta
Ordklass: verb
person: ni (m)
tempus: imperativ

Grundformen av att vakta

ﺣَﺮَﺱَ
Harasa
(dåtid han)

hemlighet, mysterium

ﺃَﺳﺮَﺍﺭﻫَﺎ
Uttal: 'asraarhaa
Svensk versättning (av ordets grundform): hemlighet, mysterium
Ordklass: substantiv
genus: maskulinum
bruten plural

Grundformen av hemlighet, mysterium

ﺳِﺮّ
sirr
(singular, obestämd form, utan kasus)
Suffix
ْﻬَﺎ
haa
hennes
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

Typ av fras: Meningar

En komplett mening. Meningen innehåller verb, men i arabiskan finns även kompletta meningar utan verb.