Arabiska för glömska

nisyaan
ﻧِﺴﻴَﺎﻥ
glömska – maskulinum singular

Det arabiska ordet för glömska uttalas nisyaan och skrivs ﻧِﺴﻴَﺎﻥ.

Ordklass: substantiv.
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet glömska består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, sin som skrivs och uttalas s och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med glömska

Alla bokstäver i glömska

ﻧِﺴﻴَﺎﻥ
ﻧـ
ـﺴـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﺴـ
ـﻴـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
nun
n
sin
s
ya
y
alef
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för glömska består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven nun som skrivs ﻥ och uttalas n. Ordet skrivs därför ﻧِﺴﻴَﺎﻥ och uttalas nisyaan.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver