Arabiska för längtan, nostalgi

Haniin
ﺣَﻨِﻴﻦ
längtan, nostalgi – maskulinum singular

Det arabiska ordet för längtan, nostalgi uttalas Haniin och skrivs ﺣَﻨِﻴﻦ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet längtan, nostalgi

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet längtan, nostalgi består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, nun som skrivs och uttalas n och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med längtan, nostalgi

Alla bokstäver i längtan, nostalgi

ﺣَﻨِﻴﻦ
ﺣـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺣـ
ـﻨـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ha
H
nun
n
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för längtan, nostalgi består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣَﻨِﻴﻦ och uttalas Haniin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver