Arabiska för smärta

waja3
ﻭَﺟَﻊ
smärta – maskulinum singular

Det arabiska ordet för smärta uttalas waja3 och skrivs ﻭَﺟَﻊ.

Förutom grundformen finns smärta i:

'awjaa3
ﺃَﻭﺟَﺎﻉ
smärta – maskulinum plural
Kategori: medicin
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet smärta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet smärta består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, jim som skrivs och uttalas j och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med smärta

Alla bokstäver i smärta

ﻭَﺟَﻊ
ﺟـ
ـﻊ
 
ﺟـ
ـﻊ
 
ـﻮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
waw
w
jim
j
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för smärta består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺟَﻊ och uttalas waja3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för smärta

fa3al blir waja3

Vi har sett att det arabiska ordet för smärta skrivs ﻭَﺟَﻊ och uttalas waja3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är w, j och 3, blir ordet waja3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som smärta