Prepositioner

Många vanliga ord som från, till och är prepositioner. Här ska vi gå igenom de arabiska prepositionerna och se exempel på hur de kan användas i fraser och meningar. Vi ska även diskutera den arabiska grammatiken kring prepositioner.

Exempel på prepositioner

Vi börjar med några vanliga arabiska prepositioner.

min (från)

ﻣِﻦ
min
av, från

Prepositionen min kan översättas till från. Exempelvis meningen Jag är från Sverige blir bokstavligen Jag från Sverige på arabiska. 'anaa = jag, min = från, as-suwiid = Sverige.

Jag kommer från Sverige.

Prepositionen min kan också översättas till av. Exempelvs lerklump på arabiska blir bokstavligen massa av lera. kutla = klump, min = av, aT-Tiin = leran.

lerklump1

Prepositionen min används även vid jämförelser. Större än på arabiska blir 'akbar min och mindre än blir 'aSghar min.

Myran är mindre än duvan.

ilaa (till)

ﺇِﻟَﻰ
'ilaa
till

Prepositionen 'ilaa översätts till till. Exempelvis meningen Han gick till arbetet har exakt samma struktur på arabiska som på svenska. dhahaba = han gick, 'ilaa = till, al-3amal = arbetet.

Han gick till arbetet.1

Låt oss kombinera de två prepositionerna vi nyss lärt oss och bilda meningen Jag gick från berget till havet.. Denna mening har också samma ordföljd i både arabiska och svenska. dhahabtu = jag gick, min = från, al-jabal = berget, 'ilaa = till, al-baHr = havet.

Jag gick från berget till havet.

Den arabiska prepositionen 'ilaa är alltså ganska okomplicerad att använda. Den vanliga meningen 'ilaa l-liqaa' som betyder vi ses eller på återseende är dock lite lustig. Bokstavligen betyder den till mötet.

Vi ses!

3alaa (på)

ﻋَﻠَﻰ
3alaa
på, vid, över

Prepositionen 3alaa kan översättas till . Som ett enkelt exempel kan vi ta meningen Jag är på stegen. 'anaa = jag, 3alaa = på, as-sullam = stegen.

Jag är på stegen.

Vi tar ett till exempel. Fågeln står på grenen. yaqifu = han står, aT-Taa'iru = fågeln, 3alaa = på, al-ghuSn = grenen.
Meningen kommer från denna video-lektion om arabiska prepositioner.

Fågeln står på grenen.8

Prepositionen 3alaa kan också översättas till över. Den välkända frasen assalaamu 3alaykum betyder bokstavligen freden över er. Notera att 3alaa har blivit 3alay på grund av suffixet kum som betyder er.

frid vare med er

fii (i)

ﻓِﻲ
fii
i

Prepositionen fii översätts till i. Om vi byter ut prepositionen i den första meningen till fii får vi meningen Jag är i Sverige. Bokstavligen står det Jag i Sverige på arabiska.

Jag är i Sverige.

Vi tar ett till exempel. Här ska fii snarare översättas till . Meningen Han arbetade på en fabrik har samma ordföljd på arabiska som på svenska. 3amila = han arbetade, fii = i, maSna3 = en fabrik.

Han arbetade på en fabrik.1

3an (om)

ﻋَﻦ
3an
bort från, om

Prepositionen 3an kan översättas till om. Som exempel tar vi ännu en till mening med samma ordföljd på svenska som på arabiska. Han pratade om vädret. taHaddatha = han pratade, 3an = om, aT-Taqs = vädret.

Han pratade om vädret.1

Prepositionen 3an kan också översättas till från. Exempelvis i meningen Byn ligger långt från huvudstaden. taqa3a = den ligger, al-qariya = byn, ba3iidan = långt bort, 3an = från, al-3aaSima = huvudstaden .
Vi kan även översätta taqa3a till hon ligger. Eftersom det arabiska ordet för by (qariya) är femininum är verbet böjt i femininum.

Byn ligger långt från huvudstaden.1

Hattaa – det komplexa ordet

ﺣَﺘَّﻰ
Hattaa
till och med

Det arabiska ordet Hattaa fungerar ibland som preposition. När Hattaa används som preposition kan det översättas till till och med. En välkänd mening där Hattaa används som preposition är denna: Han åt fisken, till och med huvudet.

Han åt fisken, till och med huvudet.

Hattaa är ett skojigt ord. Jag ska nog skriva ett lektionsavsnitt bara om Hattaa i framtiden. Det beskrivs som en komplext ord, eftersom det fungerar olika beroende på kontext. Jämfört med arabisk grammatik i allmänhet, som är väldigt väldefinierad och konsekvent, är Hattaa nog ganska komplicerat.

Prepositioner som sitter ihop

Nu ha vi gått igenom nästan alla arabiska prepositioner. Vi har bara tre kvar: ka, bi och li. Dessa består bara av en konsonant och en vokal. Dessutom sitter de ihop med ordet som kommer efter.

ka (som)

ﻙَ
ka
liksom, som

Prepositionen ka kan översättas till som eller liksom. Den används ofta vid jämförelser. Om vi vill likna tåget vid blixten kan vi säga Tåget är som blixten. al-qiTaar = tåget, ka = som, al-barq = blixten. Notera att man varken skriver eller uttalar ka al-barq utan sätter ihop orden till kalbarq.

Tåget är som blixten.

Vi kan förtydliga vår liknelse och säga Tåget är snabbt som blixten. al-qiTaar = tåget, sarii3 = snabb, ka = som, al-barq = blixten.

Tåget är snabbt som blixten.

bi (med)

ﺏِ
bi
med, vid

Prepositionen bi kan översättas till med eller vid. Exempelvis kaffe med mjölk blir på arabiska qahwa bilHaliib, qahwa = kaffe, bi = med, al-Haliib = mjölk. Notera att bi sitter ihop med ordet efter. Det är inte bi al-Haliib utan bilHaliib.

kaffe med mjölk

Vi tar ett exempel till. Jag skriver med pennan. 'aktubu = jag skriver, bi = med, al-qalami = pennan. Och som vi vet vid det här laget ska det inte vara bi al-qalam utan sammansatt: bilqalam.

Jag skriver med pennan.

Prepositionen bi kanske du har hört många gånger utan att du tänkt på det, i frasen bismiallahi som betyder i Guds namn. bi = vid, ism = namn och allah = gud.

li (för)

ﻝِ
li
för, åt

Prepositionen li kan översättas till för eller åt/till. Eftersom jag har en kanin som älskar att tugga på äppelträd tar vi denna mening: Jag gav grenen till kaninen. 'a3Taytu = jag gav, al-ghuSn = grenen, li = till, al-'arnab = kaninen. Notera att det inte ska vara li al-'arnab utan lil'arnab.

Jag gav grenen till kaninen.

Vi ändrar meningen ovan och säger Jag gav grenen till honom. 'a3Taytu = jag gav, al-ghuSn = grenen, la = till, hu = honom.

Jag gav grenen till honom.

Här ser vi att li kan byta vokal och bli la. Det händer före mig, dig, henne, honom, er och så vidare. Det vill säga personliga pronomen i objektsform.

Genitiv efter preposition

Vi har nu gått igenom olika arabiska prepositioner och gett exempel på fraser och meningar där de används. Om du tittar på orden som kommer efter prepositionerna, ser du någon gemensam nämnare? Om inte, titta igen och fokusera på ordets sista vokal. Ord som kommer efter preposition slutar på i eller in.

Prepositioner styr genitiv. Med andra ord: Ord som följer preposition får kasus genitiv. Ord som har kasus genitiv slutar på i om de är i bestämd form och in om de är i obestämd form.

Jag har skrivit mycket om kasus. Men jag ska även sammanfatta det kort här. Det finns tre kasus i arabiskan: nominativ, ackusativ och genitiv. Kasus nominativ har bland annat ord som fungerar som subjekt. Ord i nominativ slutar på u eller un. Kasus ackusativ har bland annat ord som fungerar som objekt. Ord i ackusativ slutar på a eller an. Kasus genitiv har ord som följer efter preposition. Även ord som fungerar som ägare i en idafa-konstruktion har kasus genitiv. Ord i genitiv slutar som sagt på i eller in

Prepositioner drar

Om du tycker att arabisk grammatik är tråkigt, hoppa direkt till sammanfattningen Om du älskar arabisk grammatik: läs vidare och njut!

På arabiska kallas preposition för Harfu l-jarri. I plural blir det Huruufu l-jarri.

preposition

Frasen är en idafa-konstruktion. Det är därför ägaren (det sista ordet) slutar på i. Man skulle kunna översätta Harfu l-jarri till genitiv-partikel eller liknande. Men den ordagranna betydelsen är bokstav av dragande. Kasuset genitiv heter majruur på arabiska, vilket även betyder dragen.

ﻣَﺠﺮُﻭﺭ
majruur
dragen, genitiv

Koppingen mellan genitiv och drag är att man tänker sig att vokalen i, som markerar genitiv, drar ner ordet. Tecknet som betecknar vokalen i ligger ju också under bokstaven.

Fristående och ihopkopplade prepositioner

Prepositionerna min (från), 'ilaa (till), 3alaa (på), fii (i), 3an (om) och Hattaa (till och med) är fristående. De sitter inte ihop med ordet efter. De står för sig själva. På arabiska säger man att dessa prepositioner är munfaSil.

ﻣُﻨﻔَﺼِﻞ
munfaSil
fristående, separat

Prepositionerna ka (som), bi (med) och li (för) är sammankopplade. De sitter ihop med ordet som kommer efter. På arabiska säger man att dessa prepositioner är muttaSil.

ﻣُﺘَّﺼِﻞ
muttaSil
ihopkopplad

I den här lektionen har vi stött på kum som betyder er och hu som betyder honom. Dessa och andra personliga pronomen i objektsform fungerar alltid som suffix, det vill säga sitter ihop med ordet som kommer före. I exemplet assalaamu 3alaykum som bokstavligen betyder freden över er sitter prepositionen 3alaa (som blivit 3alay) ihop med kum. Prepositionen 3alaa kallas fortfarande fristående. Att de två orden sitter ihop har med suffixet kum att göra, inte med den fristående prepositionen 3alaa.

Är arabiska och svenska prepositioner jämförbara?

När svenskar lär ut arabisk grammatik använder vi ofta begrepp från svensk grammatik. Det kan underlätta ibland, men minst lika ofta ställa till förvirring. Arabisk grammatik är inte svensk grammatik. Det är två olika system. Ibland är det bra att försöka tänka bort allt man lärt sig om svensk grammatik, och studera arabisk grammatik med ett öppet sinne.

Hur är det då med arabiska prepositioner, är de samma som svenska prepositioner? Nej, inte direkt. För det första heter det inte prepositioner på arabiska. Det heter Huruufu l-jarr, som kan översättas till genitiv-partiklar. Det arabiska begreppet syftar alltså på vilket kasus prepositionerna försätter det efterföljande ordet i.

För det andra räknas inte alla svenska prepositioner till arabiskans Huruufu l-jarr. Ord som före och efter, som räknas till prepositioner inom svenskan, tillhör inom arabiskan klassen Zarfu z-zamaan. Ord som framför och bakom, som räknas till prepositioner inom svenskan, tillhör inom arabiskan klassen Zarfu l-makaan.

Nu kanske du undrar hur Zarfu z-zamaan och Zarfu l-makaan ska översättas till svenska. Man kan översätta det till tidsadverb respektive platsadverb. Men det är liksom preposition en vansklig översättning. Arabisk och svensk grammatik bygger på olika teorier, och deras begrepp kommer aldrig att innebära exakt samma sak.

Sammanfattning prepositioner

Arabiskan har fem fristående prepositioner.

Arabiskan har tre sammankopplande prepositioner. De sitter ihop med ordet som kommer efter.

Det arabiska ordet Hattaa fungerar ibland som preposition, då betyder det till och med.

Det ord som kommer efter preposition får kasus genitiv, vilket innebär att det slutar på i i bestämd form och in i obestämd form.