Arabiska för klimat, ritual, väder

Taqs
ﻃَﻘﺲ
klimat, ritual, väder – maskulinum singular

Det arabiska ordet för klimat, ritual, väder uttalas Taqs och skrivs ﻃَﻘﺲ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns klimat, ritual, väder i:

Tuquus
ﻃُﻘُﻮﺱ
klimat, ritual, väder – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet klimat, ritual, väder

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet klimat, ritual, väder består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, qaf som skrivs och uttalas q och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Alla bokstäver i klimat, ritual, väder

ﻃَﻘﺲ
ﻃـ
ـﻘـ
ـﺲ
 
ﻃـ
ـﻘـ
ـﺲ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
Ta
T
qaf
q
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för klimat, ritual, väder består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺲ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃَﻘﺲ och uttalas Taqs.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för klimat, ritual, väder

fa3l blir Taqs

Vi har sett att det arabiska ordet för klimat, ritual, väder skrivs ﻃَﻘﺲ och uttalas Taqs. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är T, q och s, blir ordet Taqs.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som klimat, ritual, väder