Arabiska för Sverige

alssuwiid
ﺍَﻟﺴُّﻮِﻳﺪ
Sverige – maskulinum singular

Det arabiska ordet för Sverige uttalas alssuwiid och skrivs ﺍَﻟﺴُّﻮِﻳﺪ.

Om ljudfilerna
Kategori: geografi
Ordklass: substantiv.

Så används ordet Sverige

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Alla bokstäver i Sverige

ﺍَﻟﺴُّﻮِﻳﺪ
ﻟـ
ـﺴـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﺪ
 
ﻟـ
ـﺴـ
ـﻮ
ﻳـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ـﻮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺪ
 
alef
lam
l
sin
s
waw
w
ya
y
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för Sverige består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d. Ordet skrivs därför ﺍَﻟﺴُّﻮِﻳﺪ och uttalas alssuwiid.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver