Arabiska för lera

Tiin
ﻃِﻴﻦ
lera – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lera uttalas Tiin och skrivs ﻃِﻴﻦ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lera i:

'aTyaan
ﺃَﻃﻴَﺎﻥ
lera – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet lera

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lera består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, ya som skrivs och uttalas y och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lera

Alla bokstäver i lera

ﻃِﻴﻦ
ﻃـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﻃـ
ـﻴـ
ـﻦ
 
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ta
T
ya
y
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för lera består av: Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻃِﻴﻦ och uttalas Tiin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver