Arabiska för blixt

barq
ﺑَﺮﻕ
blixt – maskulinum

Det arabiska ordet för blixt uttalas barq och skrivs ﺑَﺮﻕ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns blixt i:

buruuq
ﺑُﺮُﻭﻕ
blixt – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet blixt

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet blixt består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ra som skrivs och uttalas r och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med blixt

Alla bokstäver i blixt

ﺑَﺮﻕ
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺮ
 
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
beh
b
ra
r
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för blixt består av: Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺑَﺮﻕ och uttalas barq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för blixt

fa3l blir barq

Vi har sett att det arabiska ordet för blixt skrivs ﺑَﺮﻕ och uttalas barq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är b, r och q, blir ordet barq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som blixt