Arabiska för fabrik

maSna3
ﻣَﺼﻨَﻊ
fabrik – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fabrik uttalas maSna3 och skrivs ﻣَﺼﻨَﻊ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fabrik i:

maSaani3
ﻣَﺼَﺎﻧِﻊ
fabrik – maskulinum plural
Kategori: arbete
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet fabrik

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fabrik består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, nun som skrivs och uttalas n och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fabrik

Alla bokstäver i fabrik

ﻣَﺼﻨَﻊ
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻨـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﺼـ
ـﻨـ
ـﻊ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
Sad
S
nun
n
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för fabrik består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺼـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﺼﻨَﻊ och uttalas maSna3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fabrik

maf3al blir maSna3

Vi har sett att det arabiska ordet för fabrik skrivs ﻣَﺼﻨَﻊ och uttalas maSna3. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3al och ordets rotbokstäver är S, n och 3, blir ordet maSna3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fabrik